Ochrana osobních údajů

Správcem osobních údajů na webu www.lupenkanacisto.cz je Janssen-Cilag s.r.o., Walterovo náměstí 329/1, Jinonice (Praha 5), 158 00 Praha, IČ 27146928.  Telefon: 227 012 227.  Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu.
Naše webové stránky využívají tzv. cookies. Cookies umožňují webové stránce zaznamenat informace o vaší návštěvě a využít je, pokud si naše webové stránky zobrazíte v budoucnu. Využíváme cookies, které jsou nezbytně nutné pro technické zajištění provozu našich webových stránek, a to na základě čl. 6, odst. 1, písm. f) Nařízení GDPR, tj. na základě tzv. oprávněného zájmu. Využíváme také cookies, které nejsou pro zajištění provozu webových stránek nezbytné, ale pomáhají nám například analyzovat návštěvnost na našich webových stránkách. Tyto cookies využíváme na základě vašeho souhlasu, a to na základě čl. 6, odst. 1, písm. a) Nařízení GDPR, tj. na základě souhlasu. Žádost o udělení tohoto souhlasu se vám zobrazí v dolní části webových stránek při jejich návštěvě. Naše webové stránky také využívají reklamní systémy externích společností. Ty nám umožňují ukazovat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamních sítích těchto společností.